Odunec

Dokumenty obecního úřadu

Rozpočty obce : 2017, 2018

Střednědobý rozpočtový výhled: 2017 - 2021

Rozpočtové změny: 1/2017, 2/2017, 3,4/20175/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017

                                   1/2018

Závěrečný účet obce: 2015  2016

 

Povinně zveřejňované informace (ISVS)

1. Název Obec Odunec 
2. Důvod a způsob založení Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
3. Organizační struktůra  viz. Struktura úřadu
4. Kontaktní spojení

Adresa:

Obec Odunec 

Odunec 6, 675 55 Hrotovice

Tel.: 568 860 171

starosta: 604 713 941

místostarosta: 724 187 473

email : obec@odunec.cz

5. Případné platby lze poukázat 

1524512319/0800     Česká Spořitelna

 94-9710711/0710     Česká Národní Banka   

6. IČO 00 37 82 75
7. DIČ není
8. Dokumenty  viz. Dokumenty 
9. Elektronická úřední deka viz. Elektronická deska
10. Rozpočet viz. Rozpočty
11. Žádosti o informace viz. Kontaktní spojení
12. El. podatelna IDDS 7d2bwdj
13. Opravné prostředky 

V úředních hodinách na OÚ Odunec 

Odvolání (podle zákona č. 106/1999 Sb., § 16) - lhůta 15 dnů 

14. Formuláře  K dispozici na portálu Ministerstva vnitra
15. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací  K dispozici na portálu Veřejné správy ČR
16. Úhrady za poskytování informací Po dohodě s obecním úřadem
17. Licenční smlouvy Po dohodě s obecním úřadem
18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB. viz. výroční zprávy

                               

 

 

 

Územní plán obce Odunec

Vyhlášky a nařízení