Kontaktn informace

Obecn ad
Raice 5
675 55 Hrotovice

Tel.:568 860 194
E-mail:ou.racice@volny.cz; ou_racice@quick.cz

Poloha obce na map

edn hodiny

Pondl17.30 - 19.00

Kontaktn formul

ID Datov schrnky:
yn8a9yi

Logo Vysoina News

Vysočina | REGIONVYSOCINA.CZ
Vysíláme živě.cz

Historie obce

Obec je poprv pipomnna ji v r. 1252. Na listin z r. 1279, kterou se urovnal spor mezi knickm farem Vojslavem a Zdislavou, teme svdka Kunu z Raic. Zd se tedy, e Raice byly sdlem zvltnho rodu vladyckho. Avak i sousedn pni z Mysliboic zde mli v 13. stol. njak majetek. To dokazuje darovn 2 hiven stbra na stavbu kostela Raickho od Artleba z Mysliboic, kdy roku se r.1271 ubral na vojenskou vpravu do Uher.

Nzev obce je odvozen od osobnho jmna Rade neboli Radek, tedy pvodn Radice, z eho splynutm d v vzniklo Raice. Star pee mla ve znaku piatou devnou kapliku, nad n npis: RAZIZ, dole oteven vnec.

Vznamnou pamtkou je ran gotick kostel svatho Vclava z 2. pol. 13.stol.s plochostropou lod a ebrovou klenbou v presbyti. V kostele jsou 2 olte, obraz sv. Petra a Pavla, malovan r. 1888 Jindichem Polkem v Brn, krsn souso ukiovn Krista Pna (dar hrabte Huberta z Harnoncourtu). Na hlavnm olti je obraz od male Mesmera.

Star zvon „Vclav“ z r. 1491 s npisem: „Tento zvon jest ulit ke cti a chvle Pnu Bohu a svatmu Vclavovi Lta Boho MCCCCLXXXXI.“ Zvon pat mezi nejskvlej zvony vytvoen ve zlatm vku zvonastv.

Dal pamtkou je souso „Svatho Ke“ z r. 1727, stoj uprosted hbitova, zaloenho v r. 1829.

U hlavn silnice najdeme sochu „Svatho ebestina“.

Pomnk na nvsi je vnovan Josefu Urbnkovi a Karoln Urbnkov, kte byli umueni v koncentranm tboe Mauthausen bhem II. svtov vlky za protifaistick odboj pi operaci Lenka Jih.

Dokumenty k historii Raic

Raice maj pravdpodobn nejstar zvon na Tebsku

Historick raztko a pee Raic

Podrobn historie Raic

Historick mstopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960

Zprva o zkouce zvonu z r. 1948

Operace Spelter Lenka - Jih Kompletni popis operace Spelter Lenka - Jih si vzhledem k rozshlosti textu (cca 101 stran) mete sthnout ve formtu WORD ZDE

Pomnk por.Jaroslav Kotsek

Pspvek k historii partyznskch hnut na Tebsku