Kontaktn informace

Obecn ad
Raice 5
675 55 Hrotovice

Tel.:568 860 194
E-mail:ou.racice@volny.cz; ou_racice@quick.cz

Poloha obce na map

edn hodiny

Pondl17.30 - 19.00

Kontaktn formul

ID Datov schrnky:
yn8a9yi

Logo Vysoina News

Vysočina | REGIONVYSOCINA.CZ
Letní žurnalistická škola

Kalendář dnes

Výstava, umění

Brána Matky Boží

Havlíčkův Brod

Muzeum panenek Bobrová

Výstavní sál Staré radnice

Vzdělávání, přednášky

Divadelní sál AZ Centra volného času Havlíčkův Brod


Zobrazit celou nabídku
Vysíláme živě.cz

Historie obce

Obec je poprv pipomnna ji v r. 1252. Na listin z r. 1279, kterou se urovnal spor mezi knickm farem Vojslavem a Zdislavou, teme svdka Kunu z Raic. Zd se tedy, e Raice byly sdlem zvltnho rodu vladyckho. Avak i sousedn pni z Mysliboic zde mli v 13. stol. njak majetek. To dokazuje darovn 2 hiven stbra na stavbu kostela Raickho od Artleba z Mysliboic, kdy roku se r.1271 ubral na vojenskou vpravu do Uher.

Nzev obce je odvozen od osobnho jmna Rade neboli Radek, tedy pvodn Radice, z eho splynutm d v vzniklo Raice. Star pee mla ve znaku piatou devnou kapliku, nad n npis: RAZIZ, dole oteven vnec.

Vznamnou pamtkou je ran gotick kostel svatho Vclava z 2. pol. 13.stol.s plochostropou lod a ebrovou klenbou v presbyti. V kostele jsou 2 olte, obraz sv. Petra a Pavla, malovan r. 1888 Jindichem Polkem v Brn, krsn souso ukiovn Krista Pna (dar hrabte Huberta z Harnoncourtu). Na hlavnm olti je obraz od male Mesmera.

Star zvon „Vclav“ z r. 1491 s npisem: „Tento zvon jest ulit ke cti a chvle Pnu Bohu a svatmu Vclavovi Lta Boho MCCCCLXXXXI.“ Zvon pat mezi nejskvlej zvony vytvoen ve zlatm vku zvonastv.

Dal pamtkou je souso „Svatho Ke“ z r. 1727, stoj uprosted hbitova, zaloenho v r. 1829.

U hlavn silnice najdeme sochu „Svatho ebestina“.

Pomnk na nvsi je vnovan Josefu Urbnkovi a Karoln Urbnkov, kte byli umueni v koncentranm tboe Mauthausen bhem II. svtov vlky za protifaistick odboj pi operaci Lenka Jih.

Dokumenty k historii Raic

Raice maj pravdpodobn nejstar zvon na Tebsku

Historick raztko a pee Raic

Podrobn historie Raic

Historick mstopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960

Zprva o zkouce zvonu z r. 1948

Operace Spelter Lenka - Jih Kompletni popis operace Spelter Lenka - Jih si vzhledem k rozshlosti textu (cca 101 stran) mete sthnout ve formtu WORD ZDE

Pomnk por.Jaroslav Kotsek

Pspvek k historii partyznskch hnut na Tebsku