Kontaktní informace

Obecní úřad
Račice 5
675 55 Hrotovice

Tel.:568 860 194
E-mail:ou.racice@volny.cz; ou_racice@quick.cz

Poloha obce na mapě

Úřední hodiny

Pondělí17.30 - 19.00

Kontaktní formulář

ID Datové schránky:
yn8a9yi

Logo Vysočina News

Historie obce - zpráva o zkoušce zvonu z r. 1948

Zpráva o prohlídce a zkoušce starého zvonu na věži filiálního kostela v Račicích, fara Krhov u Hrotovic, kterou vykonal podepsaný dne 3. dubna 1948 z pokynu farního úřadu.

Ve dřevěné zvonici nakonstruované nad vchodem kostela nalézá se zvon „Václav“ z r. 1455 průměru 810 mm.

Tento zvon byl podroben hudební a akustické zkoušce pomocí přesných ladiček Edelmannových a Barhelmesových a přinesl takovýto výsledek:

Nárazový tón a primac2
Spodní oktávac1 + 1
Terciees2 + 2
Kvintag2
Vrchní oktávac3 + 1,5
Decimae3 + 2
Duodecimag3 + 1
Superoktávac4 + 2,5

Podle tohoto výsledku je vidět, že tento zvon patří mezi nejskvělejší zvony vytvořené ve zlatém věku zvonařství. Nejenom, že vykazuje dlouhou řadu krásných harmonicky uspořádaných alikvotních tónů, ale tyto se tak skvěle, vyrovnaně ozývají, že jsou skvostem v oboru kampanologie. Mají sice mizivé odchylky v obrazci naznačené, ale tyto se neprojevují v uchu posluchače, protože mimořádná a vynikající resonance všechno zde zastiňuje. Nutno tomuto zvonu věnovat nejenom dnes, ale v každé budoucnosti největší možnou péči, aby tento zvon byl jako skvost uchován budoucím věkům.

Po stránce technické nevykazuje zásadních nedostatků, ale bude dobře během doby na zvon dohlédnout, aby se snad neuvolnil, řemen nevytáhl, čímž by mohl být zvon ohrožen.

Rozpětí ve volné stolici po rekvírovaném zvonu činí 670-750 mm.

Kdyby v budoucnosti měl být k tomuto zvonu být pořízen nový menší zvon, doporučovalo by se objednání zvonu d2 cca 250 kg, nebo es2 200 kg. Tento nový zvon potřebuje být těžkého žebra, obdobného jako je tento starý zvon.

V Pelhřimově dne 9. 4. 1948

Jaroslav Dobrodinský, Pelhřimov