Kontaktn informace

Obecn ad
Raice 5
675 55 Hrotovice

Tel.:568 860 194
E-mail:ou.racice@volny.cz; ou_racice@quick.cz

Poloha obce na map

edn hodiny

Pondl17.30 - 19.00

Kontaktn formul

ID Datov schrnky:
yn8a9yi

Logo Vysoina News

Vysočina | REGIONVYSOCINA.CZ
Vysíláme živě.cz

Historie obce - zprva o zkouce zvonu z r. 1948

Zprva o prohldce a zkouce starho zvonu na vi fililnho kostela v Raicch, fara Krhov u Hrotovic, kterou vykonal podepsan dne 3. dubna 1948 z pokynu farnho adu.

Ve devn zvonici nakonstruovan nad vchodem kostela nalz se zvon „Vclav“ z r. 1455 prmru 810 mm.

Tento zvon byl podroben hudebn a akustick zkouce pomoc pesnch ladiek Edelmannovch a Barhelmesovch a pinesl takovto vsledek:

Nrazov tn a primac2
Spodn oktvac1 + 1
Terciees2 + 2
Kvintag2
Vrchn oktvac3 + 1,5
Decimae3 + 2
Duodecimag3 + 1
Superoktvac4 + 2,5

Podle tohoto vsledku je vidt, e tento zvon pat mezi nejskvlej zvony vytvoen ve zlatm vku zvonastv. Nejenom, e vykazuje dlouhou adu krsnch harmonicky uspodanch alikvotnch tn, ale tyto se tak skvle, vyrovnan ozvaj, e jsou skvostem v oboru kampanologie. Maj sice miziv odchylky v obrazci naznaen, ale tyto se neprojevuj v uchu posluchae, protoe mimodn a vynikajc resonance vechno zde zastiuje. Nutno tomuto zvonu vnovat nejenom dnes, ale v kad budoucnosti nejvt monou pi, aby tento zvon byl jako skvost uchovn budoucm vkm.

Po strnce technick nevykazuje zsadnch nedostatk, ale bude dobe bhem doby na zvon dohldnout, aby se snad neuvolnil, emen nevythl, m by mohl bt zvon ohroen.

Rozpt ve voln stolici po rekvrovanm zvonu in 670-750 mm.

Kdyby v budoucnosti ml bt k tomuto zvonu bt pozen nov men zvon, doporuovalo by se objednn zvonu d2 cca 250 kg, nebo es2 200 kg. Tento nov zvon potebuje bt tkho ebra, obdobnho jako je tento star zvon.

V Pelhimov dne 9. 4. 1948

Jaroslav Dobrodinsk, Pelhimov