Historie

 

Radkovice jsou pojmenovány podle zakladatele Radka (Radeka, Raděje, Racha). První zmínka o Radkovicích pochází z r. 1252. První informace o osadě pochází z roku 1310, kdy Remunt z Lichtemburka prodal Radkovice za 10 kop klášteru v Oslavanech.

K obci patřila i osada Pulkov s mlýnem.

Kostel, původně kaple, byl postaven roku 1715 a zasvěcen ke cti 14 svatých Pomocníků. Půdorys tvoří pravidelný osmiúhelník, v čele kostela stojí 4 sochy, ve zdi hřbitova se nacházejí další dvě sochy. Od roku 1745 do roku 1824 zde byla samostatná duchovní správa, poté farnost přešla pod Biskupice. Na přelomu 19. a 20. století byla fara opět obydlena a poté opět farnost přešla pod Biskupice, pod které spadá dodnes.

Škola byla založena roku 1775, 1790 byla přesunuta do většího domku. V roce 1820 navštěvovalo školu až 30 dětí. 1858 byla postavena nová budova, kterou navštěvovalo asi 80 dětí ze širokého okolí. Jednalo se však pouze o jednotřídku.

Majitelé Radkovic: 

Letopočet

Jméno

Příslušnost

1310

Remunt z Lichtemburka

k hradu Bítov

1448

Jan z Bítova

 

1551

Zdeněk z Lichtemburka

 

1554

Johanka z Doubraice

k statku Hostimskému

1571

Václav Tavíkovský z Tavíkovic

 

1575

Jiřík Valecký

 

1589

Kateřina Zelená z Říčan

 

1630

Jiří z Náchoda

 

1658

Mikuláš z Osteškova

k statku Myslibořickému

 Staré rody:

  • Hlouch

  • Nemeškal

  • Ramach

  • Slatinský

  • Smutný

  • Šumpela

  • Švehla

  • Votava

 Významní rodáci a osobnosti:

  • P. Pavel Nemeškal, TJ (1908-1983), jezuitský kněz

  • P. Václav Koslmák, kněz, spisovatel, působil tu v roce 1870, zajížděl sem z Biskupic

Vývoj počtu obyvatel:  

Rok Počet Obyvatel
1869 378
1880 372
1890 448
1900 457
1910 450
1921 481
1930 423
1950 373
1961 405
1970 347
1980 357
1991 341
2001 345

Počet dobytka v roce 1910:                             Počet domů:

koně

60

hov. dobytek

373

vepř. dobytek

319

kozy

70

Rok

Počet domů

1835

43

1870

53

1910

72

1998

109