Struktura úřadu

Poř. č. Jméno a příjmení

Adresa

Funkce
1. Ing. Milan Hlouch
Radkovice 49 Starosta
2. Raimund Dobrovolný
Radkovice 44 Místostarosta
3. PhDr. Jaroslav Dobiáš
Radkovice 55 Člen
4. Petr Hlouch Radkovice 45 Člen
5. Bohumil Horník
Radkovice 56 Člen
6. Jaromír Pekárek
Radkovice  4 Člen
7. Marie Sobotková
Radkovice 22 Člen
8. Milan Šťastný
Radkovice 94 Člen
9. Roman Švehla
Radkovice 107 Člen