Zasedání zastupitelstva

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V ROCE 2017

Termíny zasedání budou operativně  v dostatečném předstihu zveřejňovány

na EUD obce, dále v sekci Aktuality a dále na FB stránkách obce

.