Obec Valeč

Vyberte rok:   2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007

Popis dokumentuZveřejněn odZveřejněn doSoubor ke stažení
Usnesení ZO z 12.12.2017 vč. přílohy 14.12.201730.12.2017usneseni-zo-z-12.12.2017-vc.-prilohy-.pdf
Veřejná vyhláška - Územní plán obce Valeč 14.12.201730.12.2017verejna-vyhlaska---uzemni-plan-obce-valec-.pdf
Pozvánka na schůzi ZO 12.12.20174.12.201712.12.2017Dokument není zveřejněn
Jmenování zapisovatel pro volbu prezidenta republiky ČR 1.12.201728.1.2018jmenovani-zapisovatel-pro-volbu-prezidenta-republiky-cr-.pdf
POzvánka na zasedání Kraje Vysočina 1.12.201712.12.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č.8/201729.11.201731.3.2018rozpoctove-opatreni-c.8_2017.pdf
Rozpočtové opatření č. 9/201729.11.201731.3.2018rozpoctove-opatreni-c.-9_2017_1.pdf
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR 28.11.201728.1.2018oznameni-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku-pro-volbu-prezidenta-cr-.pdf
Záměr obce prodat pozemek p.č. 92/22 / H.S./24.11.201712.12.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška -oznámení o návrhu opatření obecné povahy 23.11.201710.12.2017Dokument není zveřejněn
Upozornění uživatelům a vlastníkům pozemků -odstraňování a oklešťování stromoví23.11.201710.12.2017Dokument není zveřejněn
Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany 21.11.20177.12.2017Dokument není zveřejněn
Stanovení minim.počtu členů okrsk.komise pro Volbu prezidenta ČR 13.11.201728.11.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy 8.11.201724.11.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 7/20177.11.201731.3.2018rozpoctove-opatreni-c.-7_2017.pdf
Usnesení ZO z 31.10.20177.11.201723.11.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 31.10. 201723.10.20171.11.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 6/201719.10.201731.3.2018rozpoctove-opatreni-c.-6_2017.pdf
Veřejná vyhláška,opatření obecné povahy-uzavírka siln.č. lll/15241 11.10.201730.10.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení o době a místě konání voleb do Prlamentu ČR 4.10.201721.10.2017Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO ze dne 19.9.201725.9.201711.10.2017Dokument není zveřejněn
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů 20.9.201715.11.2017Dokument není zveřejněn
Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8. 201719.9.20176.10.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška,návrh opatření obec.povahy, zastavení těžby dřeva 19.9.20176.10.2017Dokument není zveřejněn
Rozhodnutí o umístění stavby -Chodník podél silnice III/1524114.9.201730.9.2017Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO ze dne 5.9.201711.9.201727.9.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 19.9.201711.9.201720.9.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 5/20176.9.201731.3.2018rozpoctove-opatreni-c.-5_2017.pdf
Veřejná vyhláška-Opatření obecní povahy, přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 5.9.201722.9.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR 4.9.201721.10.2017Dokument není zveřejněn
Záměr obce-darování pozemků Kraji Vysočina4.9.201719.9.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 31.8.201712.9.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 5.9.201728.8.20176.9.2017Dokument není zveřejněn
Informace dle zák. 106/99 sb. o svobodném přáístupu k informacím 22.8.20176.9.2017Dokument není zveřejněn
Stanovení minimálního počtu členů okrsk.komise pro Volby do PS Parlamentu ČR 21.8.201722.9.2017Dokument není zveřejněn
Rozloučení s prázdninama18.8.201727.8.2017Dokument není zveřejněn
Záměr pronájem nebyt. prostor v č.p. 1018.8.20176.9.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy, úpravy provozu na pozemní komunikaci,úplná uzavírka 9.8.20176.9.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření obce č.4/20172.8.201731.3.2018rozpoctove-opatreni-obce-c.4_2017.pdf
Usnesení ZO z 25.7.20171.8.201716.8.2017Dokument není zveřejněn
Žádost o poskytnutí informace,dle zák. č. 106/1999 Sb.20.7.20177.8.2017Dokument není zveřejněn
Vyhláška platnosti obnoveného katastrálního operátu18.7.201720.8.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 25.7..201717.7.201726.7.2017Dokument není zveřejněn
Upozornění a výzva - zákaz zalévání 12.7.201731.7.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 12.7.201714.8.2017Dokument není zveřejněn
SDH Valeč soutěž v požárním útoku10.7.201716.7.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatřebí obce č. 3/20173.7.201731.3.2018rozpoctove-opatrebi-obce-c.-3_2017.pdf
Usnesení ZO ze dne 27.6.201730.6.201716.7.2017Dokument není zveřejněn
Obecně závazná vyhláška č. 2/201728.6.201714.7.2017Dokument není zveřejněn
Rekonstrukce silnice II/351 26.6.201714.7.2017Dokument není zveřejněn
Rozhodnutí - Jednuduché pozemkové úpravy 19.6.20176.7.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání ZO 27.6.201719.6.201727.6.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška-Návrh územního plánu 12.6.201725.7.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na Zastupitelstvo Kraje Vysočina 9.6.201720.6.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření obce č.2/20175.6.201731.3.2018rozpoctove-opatreni-obce-c.2_2017.pdf
Záměr prodeje pozemku (E.M.) 22.5.20177.6.2017Dokument není zveřejněn
Záměr prodeje pozemku ( S.M.)22.5.20177.6.2017Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO z 16.5.2017 22.5.20177.6.2017Dokument není zveřejněn
Zápis Zastupitelstva obce z 16.5.201722.5.20177.6.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření obce č.1/201718.5.201731.3.2018rozpoctove-opatreni-obce-c.1_2017.pdf
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy-stav.úpravy č.p. 10017.5.20172.6.2017Dokument není zveřejněn
Kalkulace ceny vodné, stočné r.201717.5.201717.6.2017Dokument není zveřejněn
Pořádání charitativního běhu Happy run15.5.201721.5.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 16.5.20178.5.201717.5.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - stavební povolení ,křižovatka II/35128.4.201715.5.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 28.4.20179.5.2017Dokument není zveřejněn
Návrh veřejnoprávní smlouvy -stavební úpravy RD č.10028.4.201715.5.2017Dokument není zveřejněn
Záměr převedení pozemku ( CH.T. )28.4.201717.5.2017Dokument není zveřejněn
Dražební vyhláška 26.4.201712.5.2017Dokument není zveřejněn
Informace pro platby daně z nemovitých věcí r.201724.4.201730.5.2017Dokument není zveřejněn
Zveřejňování podle novely zák. č. 250/2000Sb.,o rozpočových pravidlech územních rozpočtů -Svazek obcí pro komun. služby 21.4.201730.6.2018zverejnovani-podle-novely-zak.-c.-250_2000sb.,o-rozpocovych-pravidlech-uzemnich-rozpoctu---svazek-obci-pro-komun.-sluzby-.pdf
Veřejná vyhláška FU , daň z nemovitýczh věci na rok 201721.4.201730.5.2017Dokument není zveřejněn
Zveřejňování podle novely zák. č. 250/2000Sb.,o rozpočových pravidlech územních rozpočtů -Obec Valeč31.3.201730.6.2018zverejnovani-podle-novely-zak.-c.-250_2000sb.,o-rozpocovych-pravidlech-uzemnich-rozpoctu-.pdf
Zápis Zastupitelstva obce z 21.3.201727.3.201713.4.2017Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO z 21.3.201727.3.201713.4.2017Dokument není zveřejněn
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2018-202027.3.201731.3.2020schvaleny-strednedoby-vyhled-obce-na-r.-2018-2020.pdf
Schválený rozpočet obce na r. 201727.3.201731.3.2018schvaleny-rozpocet-obce-na-r.-2017.pdf
Schválený závěrečný účet obce na r. 201627.3.201730.6.2018zaverecny-ucet-obce-na-r.-2016_1.DOC
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 201627.3.201730.6.2018zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce--za-r.-2016.pdf
Příloha č. 2 k závěrečnému účtu za r. 201627.3.201730.6.2018priloha-c.-2-k-zaverecnemu-uctu-za-r.-2016.pdf
OZV č.1/2017 o době nočního klidu 24.3.201710.4.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení -modernizace vedení VVN 110 kV V 5580/V558123.3.201731.7.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška-zahájení staveb. řízení, Silnice II/351,křiž. s II/39923.3.20178.4.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 21.3.201713.3.201721.3.2017Dokument není zveřejněn
Kabelizace NN Valeč- Informace8.3.201731.8.2017Dokument není zveřejněn
Rozhodnutí,jednoduché pozemkové úpravy 8.3.201725.3.2017Dokument není zveřejněn
Informace pro motoristy 8.3.201731.3.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové provizorium na rok 20177.3.201722.3.2017Dokument není zveřejněn
Návrh střednědobého výhledu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Valeč 3.3.201731.3.2020strednedoby-vyhled-nakladu-a-vynosu-zs-a-ms-valec-.pdf
Výzva k podání nabídky 27.2.201715.3.2017Dokument není zveřejněn
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na r. 2017 22.2.201731.3.2018navrh-rozpoctu-zs-a-ms-na-r.-2017-.pdf
Závěrečný účet ZŠ a MŠ za r. 2016 22.2.201730.6.2018zaverecny-ucet-zs-a-ms-za-r.-2016-.pdf
Návrh rozpočtu obce na r. 201722.2.201722.3.2017Dokument není zveřejněn
Návrh závěrečného účtu obce za r. 201622.2.201722.3.2017Dokument není zveřejněn
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na r. 2018 - 202022.2.201722.3.2017Dokument není zveřejněn
Seznam nedostatečně identifik. vlastníků ke dni 1.2. 201722.2.201710.3.2017Dokument není zveřejněn
Výroční zpráva o činnosti obce za r. 201622.2.201731.3.2018vyrocni-zprava-o-cinnosti-obce-za-r.-2016.pdf
Přiznání k dani z příjmu za r. 2016-informace 21.2.201731.3.2017Dokument není zveřejněn
Návrh rozpočtu na r. 2017 Svazek obcí pro komun.služby21.2.201731.3.2018navrh-rozpoctu-na-r.-2017-svazek-obci-pro-komun.sluzby_1.pdf
Rozpočtový výhled Svazek obcí pro komun. služby 21.2.201731.3.2018rozpoctovy-vyhled-svazek-obci-pro-komun.-sluzby-.pdf
Závěrečný účet za r.2016 Svazek obcí pro komun. služby 21.2.201731.3.2018zaverecny-ucet-za-r.2016-svazek-obci-pro-komun.-sluzby-.pdf
Zpráva o výsledku hospodaření za r.2016 Svazek obcí pro komun. služby 21.2.201731.3.2018zprava-o-vysledku-hospodareni-za-r.2016-svazek-obci-pro-komun.-sluzby-.pdf
Veřejná vhláška, rozhodnutí o umístění stavby - Valeč Střed,kabelizace venkovní sítě 10.2.201727.2.2017Dokument není zveřejněn
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 20168.2.201726.3.2017Dokument není zveřejněn
Záměr prodeje pozemků a budovy č.p. 1016.2.20176.3.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení-veřejnoprávní smlouva Vodovod IV. etapa2.2.201719.2.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška-opatření obecní povahy, přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 1.2.201717.2.2017Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO 24.1.201727.1.201716.2.2017Dokument není zveřejněn
Informace o návrhu VPS-Výstavba vodovodu 4. etapa 25.1.20173.2.2017Dokument není zveřejněn
Informace pro veřejnost-Ptačí chřipka 25.1.201710.2.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 24.1.201716.1.201725.1.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení vlastníkům lesa 9.1.201731.3.2017Dokument není zveřejněn
Výzva vlastníkům lesa - kůrovec 9.1.201731.3.2017Dokument není zveřejněn
Placení daně z nemovitých věcí 9.1.201715.3.2017Dokument není zveřejněn
FS zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí 9.1.201715.3.2017Dokument není zveřejněn
Vyřejná vyhláška-zahájení územního řízení, Kabelizace venkovní sítě NN 9.1.201725.1.2017Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO 13.12.201617.12.20165.1.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení o vystavení návrhu nového uspořádání pozemků JPÚ s nedokončeným přídělovým řízením 14.12.20168.2.2017Dokument není zveřejněn