Kontaktní informace

Obec Krhov
Krhov 25
675 55 Hrotovice

E-mail:podatelna@obeckrhov.cz

Poloha obce na mapě

Úřední hodiny

Čtrvrtek18.00 - 19.00

V tuto dobu jsou přítomni starosta i místostarosta obce a účetní.

Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. NázevObec Krhov
2. Důvod a způsob založeníPodle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
3. Organizační strukturaviz Struktura úřadu
4. Kontaktní spojeníObec Krhov
Krhov 25
675 55 Hrotovice
e-mail: podatelna@obeckrhov.cz
5. Případné platby lze poukázatKomerční banka Třebíč,
č.ú. 8929711/0100
6. IČ00377988
7. DIČNení
8.1 Dokumentyviz Dokumenty
8.2 Rozpočetviz Rozpočty
9. Žádosti o informaceOsobně, telefonicky, e-mailem, www (viz Kontakty)
10. Příjem žádostí a dalších podáníviz Kontakty
11. Opravné prostředkyV úředních hodinách na OÚ Krhov
Odvolání (podle zákon č. 106/1999 Sb., § 16) - lhůta 15 dnů
12. FormulářeK dispozici na www Ministerstva vnitra ČR
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situacíK dispozici na Portálu veřejné správy ČR
14. PředpisyZákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici na OÚ Třebenice.
15. Úhrady za poskytování informacíPo dohodě s obecním úřadem
16. Licenční smlouvyPo dohodě s obecním úřadem
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.viz Výroční zprávy