Obec Račice Obec Račice
  .: Kontaktní informace

Obec Račice I mapa obce
Račice 5 ,
675 55 Hrotovice

E-mail: ou.racice@volny.cz
E-mail: ou.racice@email.cz

Tel: 568 860 194

  Úřední hodiny:
Pondělí: 17.30 - 19.00

Datová schránka: yn8a9yi

  Kontaktní formulář

Kategorie: .:: Aktuality

Žádost o dotaci do výzvy MAS Rokytná

Žádost o dotaci do výzvy MAS RokytnáObec Račice v říjnu 2023 podala žádost o dotaci do výzvy MAS Rokytná, o.p.s. – 3. VÝZVA MAS ROKYTNÁ – IROP – DOPRAVA 2023.

„Obec Račice v říjnu 2023 podala žádost o dotaci do výzvy MAS Rokytná, o.p.s. – 3. VÝZVA MAS ROKYTNÁ – IROP – DOPRAVA 2023. V prosinci 2023 bylo vydáno souhlasné stanovisko MAS, že projektový záměr je v souladu se strategií CLLD a nyní může být projektový záměr podán do výzvy č. 60. IROP – Doprava – SC 5.1 (CLLD). Předmětem žádosti o dotaci je projektový záměr s názvem „Rekonstrukce a novostavba komunikace pro pěší". Projektový záměr, na který bude žádáno o dotační příspěvek, řeší rekonstrukci a novostavbu chodníku zajišťující dopravní obslužnost v části obce Račice. Chodník povede podél silniční komunikace třídy II/152. Chodník se skládá ze 4 úseků. Rekonstruovaný úsek „A" je dlouhý 67,643 m na parc. č. 476 a 475/1. Úsek „B" je dlouhý 78,546 m na parc.č. 48, st. 11/1, 453/6 a 475/1. Úsek „C" je dlouhý 135,795 m na parc.č. 453/6, 23/3, 23/7, 111/6 a 475/1. Úsek „D" je dlouhá 80,240 m na parc. č. 475/1. Úsek „E" je dlouhý 2,206 m na pozemku st. 9. Realizací projektu dojde k výstavbě a rekonstrukci chodníkových ploch, které budou zřízeny bezbariérově dle vyhlášky 398/2009 Sb., v platném znění. Účelem realizace stavby je zajištění zvýšení bezpečnosti pro pěší dopravu. Případná dotace kryje 95 % plánovaných způsobilých výdajů projektu. V případě úspěchu bude projekt realizován v roce 2024


Obec Račice I mapa obce

   Račice 5 , 675 55 Hrotovice

mail: ou.racice@volny.cz

mail: ou.racice@email.cz

tel: 568 860 194

uřední hodiny: po 17:30-19:00

datová schránka: yn8a9yi