.:: Povinné informace

Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Název

  Obec Račice

  2. Důvod a způsob založení

  Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

  3. Organizační struktura

  viz sekce Zastupitelstvo

  4. Kontaktní spojení

  OÚ Račice
  Račice 5
  675 55 Hrotovice
  tel.: 568 860 194
  e-mail: ou.racice@volny.cz , ou.racice@email.cz

  Úřední hodiny:
  Pondělí : 17:30 - 19:00

  5. Bankovní účet

  KB Třebíč, č. ú. 18326-711/0100

  6. IČ

  00378526

  7. DIČ

  Není

  8. Datová schránka

  yn8a9yi

  9.1 Dokumenty

  viz sekce Dokumenty

  9.2 Rozpočet

  viz sekce Rozpočty

  10. Žádosti o informace

  Osobně, telefonicky, e-mailem, www (viz sekce Kontakty)

  11. Příjem žádostí a podání

  viz sekce Kontakty

  12. Opravné prostředky

  V úředních hodinách na OÚ Račice
  Odvolání (podle zákon č. 106/1999 Sb., § 16) - lhůta 15 dnů

  13. Formuláře

  K dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR

  14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  K dispozici na Portálu veřejné správy ČR

  15. Předpisy

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici na OÚ Račice.

  16. Úhrady za poskytování informací

  Po dohodě s obecním úřadem

  17. Licenční smlouvy

  Po dohodě s obecním úřadem

  18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  viz sekce Výroční zprávy

 

GDPR

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

 • přístup ke správcem zpracovávaným osobním údajům,
 • opravu správcem zpracovávaných osobních údajů,
 • výmaz správcem zpracovávaných osobních údajů,
 • omezení zpracování správcem zpracovávaných osobních údajů,
 • právo na přenositelnost správcem zpracovávaných osobních údajů,

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných správcem námitky.

 

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit u správce těmito způsoby:

 • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele), - zasláním na adresu sídla správce - (viz. kontakty)
 • v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny správce – viz. kontakty)
 • prostřednictvím datové schránky žadatele.
 • žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu v sídle správce

V případě, že bude požadavek subjektu údajů na poskytnutí informací nepřiměřený, či opakovaný v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný požadavek může být odmítnut.

 

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci zpracování os. údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.

Správce stanovil „Pověřence pro ochranu osobních údajů“, dle čl. 37 nařízení GDPR. Pověřencem je : Luboš Palát

 • kontaktní e-mail : palat@kazda.info
 • kontaktní tel: 568 840 041

Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě.

Informace a požadavky směřujte primárně na správce (viz. kontakty), pověřence kontaktujte pouze v případě problémů s vyřízením Vašich požadavků, stížností apod.

 

 

.: Kontaktní informace

Obec Račice I mapa obce
Račice 5 , 675 55 Hrotovice

E-mail: ou.racice@volny.cz
E-mail: ou.racice@email.cz

Tel: 568 860 194

  Úřední hodiny:
Pondělí: 17.30 - 19.00


Datová schránka: yn8a9yi
  Kontaktní formulář


.: Obec Račice na mapě :.