Kontaktní informace

Obecní úřad
Račice 5
675 55 Hrotovice

Tel.:568 860 194
E-mail:ou.racice@volny.cz; ou_racice@quick.cz

Poloha obce na mapě

Úřední hodiny

Pondělí17.30 - 19.00

Kontaktní formulář

ID Datové schránky:
yn8a9yi

Logo Vysočina News

Rozpočet na rok 2007

Příjmy
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 74 000,-
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. čin. 10 600,-
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 5 000,-
Daň z příjmu práv. osob 65 000,-
Daň z přidané hodnoty 146 000,-
Poplatek za likvidaci komunálmího odpadu 33 000,-
Poplatek ze psů 1 000,-
Daň z nemovitosti 198 000,-
Neinvest. přijaté dotace ze státního rozpočtu 6 900,-
Dotace na rozhlas - Hrotovice 27 000,-
Příjmy z pronájmu pozemků 15 200,-
Příjmy z úroků 50 000,-
Změna stavu krátkodobých prostředků 228 000,-
Celkem 859 700,-
Výdaje
Lesy 15 000,-
Oprava místních komunikací 100 000,-
Výdaje na dopravní obslužnost 4 000,-
Členský příspěvek DSO2002 2 400,-
Příspěvek na žáky MŠ 14 900,-
Příspěvek na žáky ZŠ 49 800,-
Oprava hřiště 55 000,-
Elektrická energie 43 000,-
Územní plán obce 100 000,-
Elektrická energie - opravy a údržba 25 000,-
Odvoz odpadu 50 000,-
Skládka TKO členský příspěvek 400,-
Příspěvek SDH 2 000,-
Odměny členů ZO 200 000,-
Platy zaměstnanců, dohody 25 000,-
Nákup materiálu 25 000,-
Služby pošt 1 000,-
Telefonní poplatky 21 000,-
Nákup služeb 110 700,-
Cestovné 6 000,-
Pohoštění 2 000,-
Poplatky bance 7 500,-
Celkem 859 700,-