Kontaktní informace

Obec Třebenice na Moravě
Třebenice 58
675 52 Lipník u Hrotovic

Tel.:568 863 390
E-mail:obec.trebenice@quick.cz

Poloha obce na mapě

Úřední hodiny

Pondělí 18.00 - 20.00
Středa 18.00 - 20.00
V tuto dobu jsou přítomni starosta i místostarosta obce a účetní. V ostatní dny je přítomna pouze účetní:
Pondělí7.00 - 13.00
Úterý7.00 - 15.00
Středa7.00 - 13.00
Čtvrtek7.00 - 15.00
Pátek7.00 - 15.00
Skupina ČEZ - partner obce

Pravidelně pořádané akce v obci

V obci Třebenice jsou v měsíci lednu pořádány dva již zmíněné plesy. Myslivecké sdružení Třebenice pořádá Myslivecký ples vždy v první polovině měsíce, jako druhý následuje ples Babský, který pořádá Svaz žen.

V předjarním období je v obci pořádán masopustní průvod masek (ostatky), na jehož „držení” se po roce střídají tři dobrovolné složky - Sdružení dobrovolných hasičů, Svaz mladých (omladina) a Sokol Třebenice.

Na přelomu měsíce května a června pořádá jezdecký oddíl Máj Třebenice soutěž v parkurovém skákání, spojenou s vozatajskou soutěží (viz sport).

V sobotu, která je nejblíže dni dětí (1. 6.) pořádá Svaz žen Dětský den, spojený s opékáním selete. Pro děti jsou zde připraveny soutěže, tato akce se setkává s hojnou účastí.

5. července je v obci pořádána Cyrilometodějská pouť spolu se „zaváděním po vsi”, čemuž předchází mše svatá na návsi u kapličky. Na držení této pouti se podílejí stejné složky jako na pořádání masopustu. Platí, že kdo drží pouť, pořádá následující masopust.

Obecní úřad pořádá v každém lichém roce v měsíci září vítání občánků a v měsíci prosinci setkání dříve narozených. Každý rok je pak pořádáno v podzimních měsících v každé z našich obcí setkání s občany, kde jsou z jejich strany vzneseny připomínky a požadavky směrem k OÚ.

Začátkem Adventního období se každoročně pořádá slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu. Nepravidelně se též pořádá novoroční ohňostroj.