Obec Valeč

Vyberte rok:   2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007

Popis dokumentuZveřejněn odZveřejněn doSoubor ke stažení
Usnesení z IX. zasedání ZO 18.12.20152.1.2016Dokument není zveřejněn
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů 16.12.20151.1.2016Dokument není zveřejněn
Seznam nedostatečně identifik. vlastníků ke dni 1.11.20157.12.201531.12.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO7.12.201516.12.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje4.11.201511.11.2015Dokument není zveřejněn
Usnesení z 8. zasedání ZO 23.10.20158.11.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO12.10.201521.10.2015Dokument není zveřejněn
Záměr pronájmu nebyt. prostor v č.p. 10 1.10.201520.10.2015Dokument není zveřejněn
Informace o návrhu veř.pr. smlouvy č.p. 24729.9.201515.10.2015Dokument není zveřejněn
Usnesení z 7. zasedání ZO 14.9.201529.9.2015Dokument není zveřejněn
Upozornění vlastníkům nemovitostí na odstranění dřevin 7.9.20157.10.2015Dokument není zveřejněn
Informace pro vlastníky lesa3.9.20155.10.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 8.9.201531.8.20159.9.2015Dokument není zveřejněn
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 26.8.201511.9.2015Dokument není zveřejněn
Rozhodnutí Kraje Vysočina o zrušení období déle trvajícího sucha 21.8.201528.8.2015Dokument není zveřejněn
Pověření ke vstupu na pozemky - JPÚ 19.8.201531.8.2015Dokument není zveřejněn
Usnesení z 6. zasedání ZO 18.8.20152.9.2015Dokument není zveřejněn
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina - sucho 7.8.201521.8.2015Dokument není zveřejněn
Nařízení Kraje Vysočina - sucho 7.8.201521.8.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO3.8.201512.8.2015Dokument není zveřejněn
Oznámení o uzavření veř. právní smlouvy- Sklad zahradní techniky 3.8.201518.8.2015Dokument není zveřejněn
Upozornění MěÚ Třebíč- Nakládání s vodami v době sucha31.7.20157.8.2015Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy o vydání Programu kvality ovzduší zóna Jihovýchod-CZ06Z20.7.201521.8.2015Dokument není zveřejněn
Návrh opatření obecné povahy- zóna Jihovýchod CZ06Z20.7.201521.8.2015Dokument není zveřejněn
Program zlepšování kvality ovzduší-zóna Jihovýchod -CZ06Z20.7.201521.8.2015Dokument není zveřejněn
Usnesení z V. zasedání ZO7.7.201523.7.2015Dokument není zveřejněn
Oznámení-platnost OP29.6.201517.7.2015Dokument není zveřejněn
Oznámení o uzavření veř.právní smlouvy-Distribuční bod ISP včetně zázemí 26.6.201511.7.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO22.6.201530.6.2015Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o JPÚ v kú Valeč 18.6.20153.7.2015Dokument není zveřejněn
Opatření obecné povahy,záplavové území Rouchovanka 12.6.201529.6.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje12.6.201529.6.2015Dokument není zveřejněn
Návrh veřejnoprávní smlouvy -Distribuční bod ISP12.6.201529.6.2015Dokument není zveřejněn
Usnesení z 4. zasedání ZO 25.5.20152.6.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO12.5.201520.5.2015Dokument není zveřejněn
Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 11.5.201515.6.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje7.5.201513.5.2015Dokument není zveřejněn
Informace z FU k dani z nemovitostí 7.5.20152.6.2015Dokument není zveřejněn
Záměr prodej st. pozemků2.5.201520.5.2015Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 29.4.20152.6.2015Dokument není zveřejněn
Elektronická dražba - 150 EX 2669/11-106 27.4.201518.5.2015Dokument není zveřejněn
Oznámení vlastníkům motor. vozidel 15.4.201515.5.2015Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška MZ - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy NP povodí Labe, Odry, Dunaje 9.4.201522.6.2015Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - záplavové území Rouchovanka2.4.201517.4.2015Dokument není zveřejněn
Zemědělský výzkumný ústav - čmeláci2.4.201517.4.2015Dokument není zveřejněn
Usnesení z III. zasedání ZO30.3.201515.4.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje16.3.201525.3.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 24.3.201516.3.201525.3.2015Dokument není zveřejněn
Závěrečný účet ZŠ a MŠ za r. 20149.3.201525.3.2015Dokument není zveřejněn
Záměr prodeje staveb. pozemků -Močínek9.3.201525.3.2015Dokument není zveřejněn
Návrh rozpočtu na r. 20159.3.201525.3.2015Dokument není zveřejněn
Závěrečný účet obce za r. 2014 1. část 9.3.201525.3.2015Dokument není zveřejněn
Závěrečný účet obce za r. 2014 2. část 9.3.201525.3.2015Dokument není zveřejněn
Rozpočtový výhled 9.3.201525.3.2015Dokument není zveřejněn
Záměr prodeje pozemku ( M.Z.) 4.3.201525.3.2015Dokument není zveřejněn
Navrh rozpočtu Svazku obcí-Skládka TKO na r. 2015 26.2.201513.3.2015Dokument není zveřejněn
Závěrečný účet Svazku obcí -Skládka TKO za r. 201426.2.201513.3.2015Dokument není zveřejněn
Informace z FÚ 11.2.201527.2.2015Dokument není zveřejněn
Zpráva o výsledku přezkoumání hospod.obce za r. 2014 11.2.201527.2.2015Dokument není zveřejněn
Usnesení z 2. zasedání ZO 2.2.201517.2.2015Dokument není zveřejněn
OZV č. 1/201528.1.201513.2.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 27.1.201519.1.201528.1.2015Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje19.1.201527.1.2015Dokument není zveřejněn
Výpočet cen pro vodné a stočné pro r. 2015 12.1.201530.1.2015Dokument není zveřejněn
Posuzování vlivů na životní prostředí,zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci -Národní plán povodí Dunaje 30.12.201420.1.2015Dokument není zveřejněn
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 15.12.201416.1.2015Dokument není zveřejněn
Posuzování vlivu na životní prostředí -Program rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 - 201812.12.201412.1.2015Dokument není zveřejněn