Obec Valeč

Vyberte rok:   2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007

Popis dokumentuZveřejněn odZveřejněn doSoubor ke stažení
Usnesení ZO 13.12.201617.12.20165.1.2017Dokument není zveřejněn
OZV č. 3/2016 o době nočního klidu 14.12.201631.12.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška- Cyklostezka Hrotovice-Bezděkov, 1. etapa 14.12.201631.12.2016Dokument není zveřejněn
Oznámení o vystavení návrhu nového uspořádání pozemků JPÚ s nedokončeným přídělovým řízením 14.12.20168.2.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 13.12.20165.12.201613.12.2016Dokument není zveřejněn
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 28.11.201616.12.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška -opravné rozhodnutí , Cyklostezka Valeč - Bezděkov 22.11.20168.12.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška -Cyklostezka Hrotovice -Bezděkov, 1.etapa 9.11.201626.11.2016Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO 1.11.20168.11.201625.11.2016Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 24.10.20162.11.2016Dokument není zveřejněn
Informace k provozování a ke kontrole spalovacích szdrojů na pevná paliva 14.10.201631.12.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.2 zásad úz. Kraje Vysočina opatřením obecní povahy 23.9.201610.10.2016Dokument není zveřejněn
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 22.9.20168.10.2016Dokument není zveřejněn
Kůrovci 15.9.201630.9.2016Dokument není zveřejněn
Upozornění pro vlastníky lesa 15.9.201630.9.2016Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO 6.9.201613.9.201629.9.2016Dokument není zveřejněn
OZV č.2. o místním poplatku za komunální odpad9.9.201626.9.2016Dokument není zveřejněn
OZV č. 1/2016 Požární řád9.9.201626.9.2016Dokument není zveřejněn
Upozornění- odstranění a ořez dřevin 7.9.201630.10.2016Dokument není zveřejněn
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 7.9.201630.9.2016Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 29.8.20167.9.2016Dokument není zveřejněn
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 25.8.20168.10.2016Dokument není zveřejněn
Oznámení o počtu volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů 22.8.20168.10.2016Dokument není zveřejněn
Záměr obce, darování pozem. pro Kr. Vysočina17.8.20166.9.2016Dokument není zveřejněn
Stanovení minim. počtu členů okrskové komise pro volby do zastupitelstev krajů 5.8.20165.9.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška Cyklostezka- Bezděkov,prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí 18.7.20164.8.2016Dokument není zveřejněn
Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 1018.7.20164.8.2016Dokument není zveřejněn
Jednoduché pozemkové úpravy s nedokončeným přídělovým řízením 17.7.20162.8.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - stavební povolení Cyklostezka Valeč - Bezděkov 4.7.201621.7.2016Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO 28.6.20163.7.201620.7.2016Dokument není zveřejněn
Dražební vyhláška o provedení elektr. dražby nemov.věci(203 Ex04388/14-40)1.7.20161.8.2016Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 20.6.201629.6.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod-CZ06Z6.6.201623.6.2016Dokument není zveřejněn
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod-CZ06Z6.6.201623.6.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška, zahájení stavebního řízení, Cyklostezka Valeč-Bezděkov 3.6.201620.6.2016Dokument není zveřejněn
Vyřejná vyhláška - Cyklostezka Valeč - Bezděkov 19.5.20164.6.2016Dokument není zveřejněn
Oznámení .vytyčování a zaměření sítí NN 13.5.201619.5.2016Dokument není zveřejněn
Informace - Cestovní doklady pro děti 12.5.201631.5.2016Dokument není zveřejněn
Oznámení zahájení řízení o Atualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území12.5.201623.6.2016Dokument není zveřejněn
Oznámení o uzavření Veřejnoprávní smlouvy -Zámecký sporthotel-rozšíření welness10.5.201626.5.2016Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO 3.5.201610.5.201626.5.2016Dokument není zveřejněn
Uzávěrka mostu přes řeku v Třebíči 4.5.201615.12.2016Dokument není zveřejněn
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisu na daň z nemovitých věcí v r. 201627.4.20161.6.2016Dokument není zveřejněn
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od r. 201627.4.20161.6.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška- daň z nemovitých věcí na rok 201625.4.20161.6.2016Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 3.5.201625.4.20164.5.2016Dokument není zveřejněn
Návrh veřejnopr.smlouvy-Zámecký sport hotel -rozšíření wellness25.4.20165.5.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy,přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci v obci 21.4.20169.5.2016Dokument není zveřejněn
Záměr prodeje pozemku14.4.20162.5.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška- Cyklostezka Valeč-Bezděkov12.4.201629.4.2016Dokument není zveřejněn
Vyhodnocení návrhů obcí na aktual. Zásad úz.rozvoje Kraje Vysočina -Přílohy 8.4.20169.5.2016Dokument není zveřejněn
Návrh zprávy o uplatnění Zásad úz.rozvoje Kr. Vysočina v uplynulém období 10/2012-03/20168.4.20169.5.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška -návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 8.4.20169.5.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 14.3.201621.3.2016Dokument není zveřejněn
Dražební vyhláška 14.3.201627.4.2016Dokument není zveřejněn
Usnesení z XII.zasedání ZO 14.3.201631.3.2016Dokument není zveřejněn
OZV č.1/2010 Pravidla pro pohyb psů9.3.20169.4.2016Dokument není zveřejněn
Cena vodného a stočného pro rok 20169.3.201631.3.2016Dokument není zveřejněn
Opatření obecní povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 4.3.201611.3.2016Dokument není zveřejněn
Oznámení vlastníkům lesa4.3.201631.3.2016Dokument není zveřejněn
Lesní hospodářská evidence4.3.201631.3.2016Dokument není zveřejněn
Seznam nedostatečně identifik. vlastníků ke dni 1.2. 20161.3.201618.3.2016Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO29.2.20169.3.2016Dokument není zveřejněn
Pronájem nebytové plochy29.2.201631.3.2016Dokument není zveřejněn
Oznámení-Jednoduchá pozemková úprava s nedokončeným přídělovým řízením 24.2.201619.3.2016Dokument není zveřejněn
Výroční zpráva za r. 201522.2.20169.3.2016Dokument není zveřejněn
Rozpočtový výhled obce 19.2.20169.3.2016Dokument není zveřejněn
Návrh rozpočtu Svazku obcí pro komunální služby na r. 201619.2.201611.3.2016Dokument není zveřejněn
Závěrečný účet Svazku obcí pro komun.služby za r.201519.2.201611.3.2016Dokument není zveřejněn
Zpráva o výsledku přezkoumání hospod. Svazek obcí pro komunální služby za r. 2015 19.2.201611.3.2016Dokument není zveřejněn
Závěrečný účet ZŠ a MŠ za r. 2015 19.2.20169.3.2016Dokument není zveřejněn
Závěrečný účet obce za r. 201519.2.20169.3.2016Dokument není zveřejněn
Návrh rozpočtu na rok 201619.2.20169.3.2016Dokument není zveřejněn
Zpráva o výsledku přezkoumání hospod.obce za r. 2015 9.2.201626.2.2016Dokument není zveřejněn
Usnesení z XI. zasedání ZO 5.2.201621.2.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina22.1.20169.3.2016Dokument není zveřejněn
Usnesení z X. zasedání ZO 20.1.20165.2.2016Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO20.1.201630.1.2016Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška-opatření obecní povahy,Národní plán povodí Labe, Odry,Dunaje 13.1.20161.2.2016Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 8.1.201619.1.2016Dokument není zveřejněn
Usnesení z IX. zasedání ZO 18.12.20152.1.2016Dokument není zveřejněn
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů 16.12.20151.1.2016Dokument není zveřejněn