Obec Valeč

Vyberte rok:   2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007

Popis dokumentuZveřejněn odZveřejněn doSoubor ke stažení
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy -Cyklostezka Valeč 28.12.201715.1.2018Dokument není zveřejněn
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 27.12.201727.1.2018Dokument není zveřejněn
Informace k platbě daně z nemovitých věci 21.12.201731.1.2018Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č.10/201715.12.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO z 12.12.2017 vč. přílohy 14.12.201730.12.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - Územní plán obce Valeč 14.12.201730.12.2017Dokument není zveřejněn
Pravidlá rozpočtového provizoria na r. 201813.12.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 12.12.20174.12.201712.12.2017Dokument není zveřejněn
Jmenování zapisovatel pro volbu prezidenta republiky ČR 1.12.201728.1.2018Dokument není zveřejněn
POzvánka na zasedání Kraje Vysočina 1.12.201712.12.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č.8/201729.11.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 9/201729.11.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR 28.11.201728.1.2018Dokument není zveřejněn
Záměr obce prodat pozemek p.č. 92/22 / H.S./24.11.201712.12.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška -oznámení o návrhu opatření obecné povahy 23.11.201710.12.2017Dokument není zveřejněn
Upozornění uživatelům a vlastníkům pozemků -odstraňování a oklešťování stromoví23.11.201710.12.2017Dokument není zveřejněn
Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany 21.11.20177.12.2017Dokument není zveřejněn
Stanovení minim.počtu členů okrsk.komise pro Volbu prezidenta ČR 13.11.201728.1.2018Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy 8.11.201724.11.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 7/20177.11.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO z 31.10.20177.11.201723.11.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 31.10. 201723.10.20171.11.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 6/201719.10.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška,opatření obecné povahy-uzavírka siln.č. lll/15241 11.10.201730.10.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení o době a místě konání voleb do Prlamentu ČR 4.10.201721.10.2017Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO ze dne 19.9.201725.9.201711.10.2017Dokument není zveřejněn
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů 20.9.201715.11.2017Dokument není zveřejněn
Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8. 201719.9.20176.10.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška,návrh opatření obec.povahy, zastavení těžby dřeva 19.9.20176.10.2017Dokument není zveřejněn
Rozhodnutí o umístění stavby -Chodník podél silnice III/1524114.9.201730.9.2017Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO ze dne 5.9.201711.9.201727.9.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 19.9.201711.9.201720.9.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 5/20176.9.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška-Opatření obecní povahy, přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 5.9.201722.9.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR 4.9.201721.10.2017Dokument není zveřejněn
Záměr obce-darování pozemků Kraji Vysočina4.9.201719.9.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 31.8.201712.9.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 5.9.201728.8.20176.9.2017Dokument není zveřejněn
Informace dle zák. 106/99 sb. o svobodném přáístupu k informacím 22.8.20176.9.2017Dokument není zveřejněn
Stanovení minimálního počtu členů okrsk.komise pro Volby do PS Parlamentu ČR 21.8.201722.9.2017Dokument není zveřejněn
Rozloučení s prázdninama18.8.201727.8.2017Dokument není zveřejněn
Záměr pronájem nebyt. prostor v č.p. 1018.8.20176.9.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy, úpravy provozu na pozemní komunikaci,úplná uzavírka 9.8.20176.9.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření obce č.4/20172.8.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO z 25.7.20171.8.201716.8.2017Dokument není zveřejněn
Žádost o poskytnutí informace,dle zák. č. 106/1999 Sb.20.7.20177.8.2017Dokument není zveřejněn
Vyhláška platnosti obnoveného katastrálního operátu18.7.201720.8.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 25.7..201717.7.201726.7.2017Dokument není zveřejněn
Upozornění a výzva - zákaz zalévání 12.7.201731.7.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 12.7.201714.8.2017Dokument není zveřejněn
SDH Valeč soutěž v požárním útoku10.7.201716.7.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatřebí obce č. 3/20173.7.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO ze dne 27.6.201730.6.201716.7.2017Dokument není zveřejněn
Obecně závazná vyhláška č. 2/201728.6.201714.7.2017Dokument není zveřejněn
Rekonstrukce silnice II/351 26.6.201714.7.2017Dokument není zveřejněn
Rozhodnutí - Jednuduché pozemkové úpravy 19.6.20176.7.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání ZO 27.6.201719.6.201727.6.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška-Návrh územního plánu 12.6.201725.7.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na Zastupitelstvo Kraje Vysočina 9.6.201720.6.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření obce č.2/20175.6.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Záměr prodeje pozemku (E.M.) 22.5.20177.6.2017Dokument není zveřejněn
Záměr prodeje pozemku ( S.M.)22.5.20177.6.2017Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO z 16.5.2017 22.5.20177.6.2017Dokument není zveřejněn
Zápis Zastupitelstva obce z 16.5.201722.5.20177.6.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření obce č.1/201718.5.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy-stav.úpravy č.p. 10017.5.20172.6.2017Dokument není zveřejněn
Kalkulace ceny vodné, stočné r.201717.5.201717.6.2017Dokument není zveřejněn
Pořádání charitativního běhu Happy run15.5.201721.5.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 16.5.20178.5.201717.5.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - stavební povolení ,křižovatka II/35128.4.201715.5.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 28.4.20179.5.2017Dokument není zveřejněn
Návrh veřejnoprávní smlouvy -stavební úpravy RD č.10028.4.201715.5.2017Dokument není zveřejněn
Záměr převedení pozemku ( CH.T. )28.4.201717.5.2017Dokument není zveřejněn
Dražební vyhláška 26.4.201712.5.2017Dokument není zveřejněn
Informace pro platby daně z nemovitých věcí r.201724.4.201730.5.2017Dokument není zveřejněn
Zveřejňování podle novely zák. č. 250/2000Sb.,o rozpočových pravidlech územních rozpočtů -Svazek obcí pro komun. služby 21.4.201730.6.2018Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška FU , daň z nemovitýczh věci na rok 201721.4.201730.5.2017Dokument není zveřejněn
Zveřejňování podle novely zák. č. 250/2000Sb.,o rozpočových pravidlech územních rozpočtů -Obec Valeč31.3.201730.6.2018Dokument není zveřejněn
Zápis Zastupitelstva obce z 21.3.201727.3.201713.4.2017Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO z 21.3.201727.3.201713.4.2017Dokument není zveřejněn
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2018-202027.3.201731.3.2020schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-obce-na-r.-2018-2020_2.pdf
Schválený rozpočet obce na r. 201727.3.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Schválený závěrečný účet obce na r. 201627.3.201730.6.2018Dokument není zveřejněn
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 201627.3.201730.6.2018Dokument není zveřejněn
Příloha č. 2 k závěrečnému účtu za r. 201627.3.201730.6.2018Dokument není zveřejněn
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r.2018-202027.3.201731.3.2020schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-r.2018-2020.pdf
OZV č.1/2017 o době nočního klidu 24.3.201710.4.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení -modernizace vedení VVN 110 kV V 5580/V558123.3.201731.7.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška-zahájení staveb. řízení, Silnice II/351,křiž. s II/39923.3.20178.4.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 21.3.201713.3.201721.3.2017Dokument není zveřejněn
Kabelizace NN Valeč- Informace8.3.201731.8.2017Dokument není zveřejněn
Rozhodnutí,jednoduché pozemkové úpravy 8.3.201725.3.2017Dokument není zveřejněn
Informace pro motoristy 8.3.201731.3.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočtové provizorium na rok 20177.3.201722.3.2017Dokument není zveřejněn
Návrh střednědobého výhledu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Valeč 3.3.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Výzva k podání nabídky 27.2.201715.3.2017Dokument není zveřejněn
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na r. 2017 22.2.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Závěrečný účet ZŠ a MŠ za r. 2016 22.2.201730.6.2018Dokument není zveřejněn
Návrh rozpočtu obce na r. 201722.2.201722.3.2017Dokument není zveřejněn
Návrh závěrečného účtu obce za r. 201622.2.201722.3.2017Dokument není zveřejněn
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na r. 2018 - 202022.2.201722.3.2017Dokument není zveřejněn
Seznam nedostatečně identifik. vlastníků ke dni 1.2. 201722.2.201710.3.2017Dokument není zveřejněn
Výroční zpráva o činnosti obce za r. 201622.2.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Přiznání k dani z příjmu za r. 2016-informace 21.2.201731.3.2017Dokument není zveřejněn
Návrh rozpočtu na r. 2017 Svazek obcí pro komun.služby21.2.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Rozpočtový výhled Svazek obcí pro komun. služby 21.2.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Závěrečný účet za r.2016 Svazek obcí pro komun. služby 21.2.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Zpráva o výsledku hospodaření za r.2016 Svazek obcí pro komun. služby 21.2.201731.3.2018Dokument není zveřejněn
Veřejná vhláška, rozhodnutí o umístění stavby - Valeč Střed,kabelizace venkovní sítě 10.2.201727.2.2017Dokument není zveřejněn
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 20168.2.201726.3.2017Dokument není zveřejněn
Záměr prodeje pozemků a budovy č.p. 1016.2.20176.3.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení-veřejnoprávní smlouva Vodovod IV. etapa2.2.201719.2.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška-opatření obecní povahy, přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 1.2.201717.2.2017Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO 24.1.201727.1.201716.2.2017Dokument není zveřejněn
Informace o návrhu VPS-Výstavba vodovodu 4. etapa 25.1.20173.2.2017Dokument není zveřejněn
Informace pro veřejnost-Ptačí chřipka 25.1.201710.2.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na schůzi ZO 24.1.201716.1.201725.1.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení vlastníkům lesa 9.1.201731.3.2017Dokument není zveřejněn
Výzva vlastníkům lesa - kůrovec 9.1.201731.3.2017Dokument není zveřejněn
Placení daně z nemovitých věcí 9.1.201715.3.2017Dokument není zveřejněn
FS zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí 9.1.201715.3.2017Dokument není zveřejněn
Vyřejná vyhláška-zahájení územního řízení, Kabelizace venkovní sítě NN 9.1.201725.1.2017Dokument není zveřejněn
Usnesení ZO 13.12.201617.12.20165.1.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení o vystavení návrhu nového uspořádání pozemků JPÚ s nedokončeným přídělovým řízením 14.12.20168.2.2017Dokument není zveřejněn