Povinné informace

1. Název Obec Radkovice u Hrotovic
2. Důvod a způsob založení Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
3. Organizační struktura viz Struktura úřadu
4. Kontakní spojení Obec Radkovice u Hrotovic

Radkovice u Hrotovic 13

675 59 Radkovice u Hrotovic

Tel.: 568 864 427


e-mail: ou.radkovice@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat č. u. 6229711/0100, KB Třebíč
6. IČ 00290297
7. DIČ není
8.1 Dokumenty viz Dokumenty

8.2 Rozpočet viz Rozpočty
9. Žádosti o informace Osobně, telefonicky, e-mailem, www (viz kontakty)
10. Příjem žádostí a dalších podání viz Kontakty
11. Opravné prostředky

V úředních hodinách na OÚ Radkovice u Hrotovic.

Odvolání (podle zákona č. 106/1999 Sb., § 16) - lhůta 15 dnů

12. Formuláře K dipozici na www Ministerstva vnitra
13. Popisy postupů - návody pro rešení životních situací K dispozici na Portálu veřejné správy ČR
14. Předpisy K dipozici na Portálu veřejné správy ČR
15. Úhrady za poskytování informací Po dohodě s obecním úřadem
16. Licenční smlouvy Po dohodě s obecním úřadem
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. viz Výroční zprávy