Základní údaje

Název: Obec Stropešín
Způsob založení: Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Adresa OÚ: Obecní úřad
Stropešín 3
675 55 Hrotovice
IČO: 44065507
e-mail: obec.stropesin@quick.cz
tel.: 568 860 107
jiné www stránky: www.nasemorava.cz
www.hrotovicko.cz
www.horacko.cz