Obecní úřad

Úřední hodiny

Struktura zastupitelstva

Starosta: Korček Kamil
Místostarosta: Dufek Jaroslav

Žádosti o informace, podání a odvolání lze podat na OÚ - kontakty viz Základní údaje

Lhůta pro vyřízení:30 dnů
Úhrady za poskytnutí informaci:po dohodě s OÚ
Nejdůležitější předpisy: - zákon 128/2000 Sb. o obcích
- zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Obecní vyhlášky - seznam i plné znění k dispozici na OÚ

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2007

Za rok 2007 bylo na Obecní úřad podáno 0 žádostí o informace.