Odunec

Zastupitelstvo

 Zastupitelstvo obce Odunec, ustavující schůze 18.10.2022.

Starosta:

Milan Šabatka

Místostarosta:

 Josef Kříž

Finanční výbor:

předseda

členové

 

 

Pavel Jíra

Ludvík Valíček

Jiří Neumann

Kontrolní výbor:

předseda

členové

 

 

Aleš Kuchařík

David Kočí

Jiří Neumann