Odunec

Zastupitelstvo

 Zastupitelstvo obce Odunec, ustavující schůze 26.10.2018.

Starosta:

Milan Šabatka

Místostarosta:

 Josef Kříž

Finanční výbor:

předseda

členové

 

 

Pavel Jíra

David Kočí

Jiří Neumann

Kontrolní výbor:

předseda

členové

 

 

Aleš Kuchařík

Lubomír Kočí

Jiří Neumann

 kronikářka a správce webu

Mgr. Jana Mertlová