Odunec

Spolky a organizace v obci

SDH Sbor dobrovolných hasičů Odunec

velitel                            Jiří Neuman

starosta                        David Kočí

náměstek starosty   Milan Šabatka

pokladník                    Jaroslav Mertl

strojník                         Pavel Zdarsa